Menu

O nás

Podještědská poliklinika s.r.o. sídlí v ulici Na Bojišti č.p. 84, v Liberci IX - Janův Důl. Podještědská poliklinika byla založena v roce 1996 pěti společníky. Již v roce 1996 se stala nástupcem (odkoupila) bývalé Železniční polikliniky Liberec, která se specializovala na pracovní lékařství v železniční dopravě. Dnes je Podještědská poliklinika s.r.o. druhým největším poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění i zdravotnickým zařízením v Liberci (po Krajské Nemocnici Liberec KNL). Má pevné a nezastupitelné místo v síti zdravotnických zařízení v Libereckém kraji.

Podještědská poliklinika poskytuje zdravotní péči v oboru praktického lékařství pro dospělé a dorost, zubního lékařství, očního lékařství, ORL, neurologie, fyzioterapie/rehabilitace, infuzního stacionáře. Podještědská poliklinika má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Tým Podještědské polikliniky tvoří 10 lékařů, 10 zdravotních sester, 4 specialisté a 3 osoby vedení společnosti.

V rekonstruované budově, v příjemném a moderně vybaveném prostředí je pacientům i klientům Pracovně lékařských služeb PLS poskytnuta kvalitní zdravotní péče zaručená špičkovou odbornou kvalifikací lékařů i zdravotních sester i moderní zdravotnickou technikou a technologií a postupy, které používáme.

Od vzniku prošla Podještědská poliklinika kompletní restrukturalizací ordinací i rekonstrukcí budov, přístrojového vybavení tak, aby na našich pracovištích byla poskytována špičková zdravotnická péče. Čekárny jsou rekonstruovány tak, aby čekání (které obvykle nebývá dlouhé) bylo pro pacienty co nejpříjemnější. Naši zaměstnanci (lékaři, zdravotní sestry i vedení společnosti) jsou pacientům vždy k dispozici, proto se nebojte se na nás kdykoliv obrátit.

Podještědská poliklinika zajišťuje pro smluvní partnery v severočeském kraji komplexní služby v oblasti Pracovně lékařských služeb (PLS), odborné preventivní činnosti (OPČ) na pracovištích, konzultační a poradenskou činnost, školení první pomoci a bezpečnosti práce, kontroly dodržování hygienických norem a předpisů.

www.poliklinikaliberec.cz